0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Nyanställningar

Vi välkomnar Marie Gustafsson och Helena Sandström till HGM Revision. Marie med bakgrund som ekonomiansvarig samt egen redovisningsbyrå kommer att arbeta som redovisningskonsult. Helena som nyligen flyttat tillbaka till Falkenberg efter ett antal år i Stockholm kommer att arbeta som redovisningskonsult samt med intern administration.