0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Förslag om nya skatteregler för svenska företag

Förslaget om nya skatteregler för svenska företag är nu överlämnat av regeringen till lagrådet. Regeringen har lyssnat på vissa delar av den kritik som uppkommit kring förslaget och justerat det något. Förslaget innebär kortfattat följande:

1. Ränteavdragsbegränsningar införs för negativa räntenetton över 5 Mkr. Avdrag får göras med 30 % av EBITDA resultatet.

2. Schablonbeloppet för avdrag av negativa räntenetton höjs alltså från tidigare föreslagna 100 000 kr till 5 Mkr vilket gör att de flesta mindre företag i Sverige inte påverkas negativt av reglerna. 

3. Bolagsskatten sänks i två steg. 2019 sänks den till 21,4 % och 2021 sänks den till 20,6 %.

De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 januari 2019. 

För vidare information kontakta gärna oss på HGM Revision !

Vi hälsar Simon välkommen till HGM Revision !

Vi förstärker vårt revisionsteam med Simon Falk Hermansson som kommer börja hos oss som revisorsassistent. Simon håller på att avsluta sin utbildning på Bank- och Revisorsprogrammet på Halmstad Högskola och kommer därför arbeta deltid under våren för att sedan till hösten gå upp till heltid. Varmt välkommen Simon!