0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Kravet på aktiekapital sänks till 25 000 kr from 2020

Nu är det beslutat att kravet på lägsta aktiekapital sänks till 25 000 kr från och med år 2020. Bolagen måste vara stiftade/bildade från 2020-01-01 för att detta ska gälla.