0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Bolagsverkets app , förhindra ID-kapning

För Er företagare så kan vi rekommendera bolagsverkets app som ger pushnotiser kring de bolagen som Ni har en styrelsefunktion i. På så sätt kan Ni i ett tidigt stadie se om t ex någon försöker ändra adress eller komma in med en ogiltig ändringsanmälan. Ni kan även få ut registreringsbevis etc gratis.