0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Info begränsade öppettider etc

Med anledningen av de restriktioner som infördes i Halland from 2020-11-03 pga den rådande Coronapandemin så har vi på HGM bestämt oss för att ha begränsade öppettider till kl 16. Vi ber dig som kund att boka ett möte med din kontaktperson på HGM innan du besöker oss. Om vi inte finns på plats och Ni önskar lämna material så notera vår brevlåda på baksidan av huset.  Under tiden restriktionerna finns i Halland kommer flera av oss på HGM att arbeta hemifrån. Självklart finns vi tillgängliga på mail och telefon trots detta !