0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Camilla Johnsson börjar på HGM

Vi är glada att välkomna Camilla Johnsson till oss på HGM. Camilla är jurist och har tidigare arbetat i domstol och på Skatteverket. Hon kommer att arbeta med skattejuridik men även långsiktigt förstärka vår revisionsavdelning.