0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Nyanställningar och Lena Fält ny kontorschef

Vi på HGM Revision välkomnar Therese Bengtsson, Malin Hellenäs och Gunilla Nilsson till oss. Malin och Gunilla kommer att förstärka vår redovisningsavdelning medan Therese framför allt kommer att arbeta med revision.  Dessutom så tillträdde Lena Fält i början av oktober som ny kontorschef på HGM där hon efterträder Johan Liljencrantz. Johan kommer fokusera på kund- och marknadsarbete framgent.