0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Om oss

Våren 1997 bestämde sig revisorn Håkan Johnsson för att starta egen, fristående revisionsbyrå. Håkan med lång erfarenhet i branschen, tog med sig två medarbetare och HGM Revision AB bildades. Efter att ha haft kontoret i gamla banklokaler på Storgatan i Falkenberg i ungefär 10 år, flyttade HGM Revision AB våren 2014 till nybyggda lokaler på Södergatan 7 C i Falkenberg.

Idag är vi drygt 10 anställda på HGM Revision AB. Håkan Johnsson, Susanne Bengtsson, Lena Fält och Marie Dunsjö är auktoriserade revisorer och övriga medarbetare arbetar som revisorsassistenter eller redovisningskonsulter.

Vi på HGM Revision AB strävar efter att se varje kunds enskilda behov och utföra vårt arbete med hög kvalitet och kompetens. Att följa god redovisningssed och god revisionssed och övriga lagar, regler och praxis är en självklarhet för oss i vår strävan att se varje kunds behov och underlätta arbetet.

HGM Revision AB är anslutna till FAR (branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) och SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund). Vi arbetar enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex, som en kvalitetsstämpel på de redovisningstjänster vi utför.