0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Övrig ekonomisk rådgivning

HGM Revision AB hjälper nya och befintliga kunder med ekonomisk rådgivning kring många av de olika situationer man som företagare kan ställas inför: bolagsbildningar, investeringar, företagsvärderingar, fusioner, företagsöverlåtelser, generationsskiften och verksamhetsavvecklingar. För att kunna lämna säker rådgivning av hög klass har vi goda kontakter med såväl advokater som skatteexperter.