0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Revision

Revision innebär oberoende granskning av företagets redovisning och förvaltning. Revision skapar
trovärdighet och trygghet för bolagets alla intressenter. Såväl internt inom företaget som externt gentemot kunder, leverantörer, banker och andra intressenter. Även om många aktiebolag numera inte måste ha revision kan det vara en god idé att låta en oberoende revisor granska räkenskaperna. Exempelvis för mindre företag som har behov av större extern finansiering, befinner sig i en expansiv fas, står inför en försäljning av företaget etc.

Som revisorer är vi ett komplett bollplank för dig som företagare. I vårt uppdrag ingår även att ge goda råd baserat på de iakttagelser som vi gör i samband med revisionen. Att ha en bra och kunnig revisor kan vara en god investering.


Vill du veta mer om revision och om revision är ett bra val för dig? Tveka inte över att kontakta oss!