0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Skatt

Vi på HGM Revision AB hjälper till med upprättandet av deklarationer för företag och privatpersoner.

Att betala och redovisa fel skatt kan få stora konsekvenser och bli kostsamt. Vi hjälper våra kunder att redovisa rätt skatt i upprättandet av deklarationer. Vi har bred kompetens inom skatteområdet och hjälper till med rådgivning kring beskattning av ägarledda företag och dess ägare, rådgivning i samband med kontakter och förfrågningar från Skatteverket och konsultation i samband med köp och försäljning av företag. Vi kan hjälpa till att planera ditt företagande så att du kan undvika situationer där du får betala mer skatt än nödvändigt.