0346-73 45 00  |  info@hgm.se

bild start1

HGM Revision

Vi är en revisionsbyrå i Falkenberg med mångårig erfarenhet av redovisning, revision, skatter och övrig ekonomisk rådgivning.


Rådgivning och hjälp

HGM Revision AB hjälper nya och befintliga kunder med ekonomisk rådgivning kring många av de olika situationer man som företagare kan ställas inför: bolagsbildningar, investeringar, företagsvärderingar, fusioner, företagsöverlåtelser, generationsskiften och verksamhetsavvecklingar.

frilagd man

HGM hjälpte oss verkligen med, inte bara revision och bokföring, utan även smarta idéer och tips! /Revisionskund

Kundcase, indragning aktier

Om du som delägare ska sälja dina aktier eller du som befintlig aktieägare ska lösa ut en annan delägare så kan indragning av aktier vara en mer "skatteeffektiv lösning" än ett rent köp. Fördelen med indragning av aktier är att betalningen görs från själva aktiebolaget och av kapital som ännu inte är privat beskattat. Vi på HGM har under åren konsulterat kring ett stort antal indragningar. Står du som delägare inför denna fråga så tveka inte att kontakta oss.